MON-FRI: 10:30 to 17:00 GMT | SAT: 10:30 to 15:00 GMT